Leerkrachten Nederland/Suriname
Article Index
Leerkrachten Nederland/Suriname
Page 2
Page 3
Page 4
All Pages

GTP Learning circles in Suriname
Er Zijn 3 soorten GTP Learning Circles:

 1. inclusive LC, dat is een LC gecombineerd  tussen gewoon Lager Onderwijs en Speciaal Onderwijs
 2. VMBO/MULO LC
 3. Sport LC welke ook inclusive was


Belangrijk is te vermelden dat in Samenwerking met het MINOV w.o. Openbare en diverse Bizondere scholen hieraan participeren alsook Particulieren scholen die in staat zijn aan de projecten mee te doen. En wat Telesur betreft zij sponseren de scholen door ADSL aansluitingen te geven en 6 maanden gratis abonnement.


Aanbod
Organisaties die Learning Circles faciliteren zijn:

Stichting The Round table
Stichting the Round Table coördineert wereldwijd de Learning Circles van het Global Teenager Project.
Het Global Teenager Project biedt Learning Circles aan in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans en Arabisch.

ICT&E
ICT&E, Dieren: Mw. Ria Kattevilder is landencoördinator voor het Global Teenager Project en samen met Bob Hofman ondersteunen zij Nederlandse scholen bij deelname aan Learning Circles.

iEARN International
iEARN International biedt Learning Circles in het Engels aan.


Learning Circles
Een Learning Circle is als het ware een tijdelijke leergemeenschap waarin leerlingen en docenten gedurende een bepaalde periode samenwerken en samen leren. Met behulp van Internet, e-mail en chat, wordt er in de Learning Circle gecommuniceerd. Van iedere school neemt een 'class' deel; dat kan zijn een hele klas, maar evengoed ook een kleinere groep leerlingen in een ander verband. (computerclub, open opdrachten, profielwerkstuk etc.)

De leerlingen in een bepaalde Circle bespreken samen een onderwerp dat van tevoren is vastgesteld; het zgn. 'Circle Theme'.  Iedere 'class' stelt aan de overige Circle-deelnemers één vraag binnen het kader van het 'Circle Theme'. De leerlingen gaan dan op onderzoek (bronnen, webbased, eigen omgeving) om de gestelde vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.
De antwoorden die binnen zijn gekomen op de eigen ‘gesponsorde vraag’ worden verwerkt tot een 'Summary'.

Binnen de Learning Circle wordt uitgegaan van de volgende vier onderdelen in het leerproces: Verwerven, Valideren, Verwerken en Verstrekken van informatie. In een Learning Circle wordt dus zowel aan vakspecifieke doelen gewerkt (inhoud van de Circle),
als aan onderdelen van de ICT- en Informatievaardigheden leerlijn


Vanaf 2008 t/m 2010 hebben de volgende scholen geparticipeerd in de GTP LC

SO

 

 • S.O. Maretraite,  Maretraite
 • S.O. Emma, Tourtonne
 • Louis Brailleschool, Paramaribo
 • De Bloementuin(Lionsschool), Paramaribo
 • Kennedyschool, Paramaribo
 • Stizona, Paramaribo
 • Mytylschool, Paramaribo
 • SO Lamtoro, Flora
 • Jule Fernandes school, Paramaribo
 • Hubstina school, Leijsweg
 • Rencke Witz school, Paramaribo
 • Gruntjes school, Nw Nickerie


PO

 • F.G. Richenel Sloote, Paramaribo
 • O.S.Kampong Baroe, Kampong Baroe, District Saramacca
 • Raymond van Gennipschool, Welgelegen, Paramaribo
 • Petrus Dondersschool, Paramaribo
 • St. Helenaschool, Blauwgrond, Paramaribo
 • O.S.Nieuw-Amsterdam, District Commewijne
 • Nassy Brouwerschool, Paramaribo
 • Kangoeroeschool, Uitvlugt, Paramaribo
 • Raymond van Gennipschool, Welgelegen, Paramaribo


MULO

 • George Asin, Paramaribo
 • Christus Koning, Paramaribo
 • Joh.Vrolijkschool, Lelydorp - distr.Wanica
 • Mathoora school, Groningen Saramacca
 • Mulo Kerklaan, Paramaribo, Kwatta
 • J. Hirasing, Paramaribo
 • M.R. Dayanand, Beni's Park
 • Wim Bosverschuurschool, Paramaribo
 • Mgr. Wulfingh, Paramaribo
 • Anton Residaschool, LeidingXI Wanica


Verder hebben in het verleden heel wat scholen aan GTP en andere projecten deelgenomen.


Inclusive LC Sport - Suriname - Nederland SO en PO samen in Learning Circles?
Onderwijs heeft tot doel kinderen te vormen en voor te bereiden op hun toekomst in de 21e eeuw. ICT bij uitstek biedt kinderen uit het regulier- en speciaal onderwijs de kans om samen te leren. Met het samenwerken van PO en (V)SO scholen ontstaat een leergemeenschap waar, met de juiste aanpassing, een beperking niet meer uitmaakt. Een ‘gemengde Learning Circle SO-PO’ is niets meer en minder dan een afspiegeling van de werkelijke wereld om ons heen. Er zijn er door medewerkers van SG Mariëndael in opdracht van Stinafo een groot aantal ICT projecten in het speciaal Onderwijs uitgevoerd op Curaçao en in Suriname. Ook sport en spel staat bij Stinafo hoog in het vaandel, vandaar dat Stinafo de Learning Circle Sport van harte ondersteund!


Studiereis Nederlandse leerkrachten naar Suriname (11-22 januari 2011)

Waarom een 4e studiereis naar Suriname?
ICT&E organiseerde al meer dan 60 internationale studiereizen en uitwisselingen. Dat doen we omdat we geleerd hebben dat zo'n reis bijdraagt om bij een beoogde verandering los te komen uit vertrouwde kaders. Echt samenwerkend leren bereik je beter door leerlingen de tools te geven om te kunnen samenwerken en leren. Dat daarmee ook je rol als docent verandert ervaar je beter op een studiereis.

Wie de passie voor leren en ambitie in zich ontwikkelende landen ervaart, wie met eigen ogen ziet wat het voor een klas in Suriname betekent om echt samen te kunnen leren, keert anders op school terug. Tevreden over hoe goed het in Nederland is; gemotiveerd om met de nieuwe collega's in binnen- en buitenland aan de slag te gaan.
Want verdient niet elk kind een docent die wereldwijd leren mogelijk maakt?

Er zitten er in deze studiereis, naast schoolbezoeken ook twee volle dagen workshops, om samen met alle Surinaamse collega's de LC's en webcams voor te bereiden  En natuurlijk ontdekken we samen het echte Suriname, de warme, vrolijke mensen en de schoonheid van het land. Zo'n reis vergeet je van je leven niet. Of zoals een docent na een studiereis als reflectie met ons deelde; "Deze reis gaf me nieuwe leerkracht voor zeker 10 jaar".


Stinafo
Stinafo biedt hulp aan kinderen en jongeren met een beperking. Dit Stinafo in Nederland, maar ook overzee. In Nederland worden zowel individuele kinderen en jongeren als ook instellingen voor kinderen met een handicap gesteund.
De hulpverlening overzee richt zich enkel op de vroegere Nederlandse koloniën Suriname, de Nederlandse Antillen en Indonesië. Ter plaatse wordt alleen hulp geschonken aan instellingen op projectbasis. Scholengemeenschap Mariëndael heeft al een groot aantal jaren een nauwe band met Stinafo. Zo zijn er door medewerkers van SG Mariëndael op opdracht van Stinafo een groot aantal ICT projecten in het speciaal Onderwijs uitgevoerd op Curaçao en in Suriname. Ook sport en spel staat bij Stinafo hoog in het vaandel, vandaar dat Stinafo de Learning Circle Sport van harte ondersteund!


Wie organiseert de reis?
De studiereis wordt georganiseerd door ICT&E, ism SG. Mariendael,
iEARN Suriname en het Global Teenager Project.


Waarom samen leren in een Learning Circle?
Learning Circles hebben hun kracht in de aflopen 10 jaar meer dan bewezen; ze bieden een veilige en goed ondersteunde leeromgeving die internationaal samenwerken mogelijk maakt. In het Engels, Frans, Duits, Spaans, Arabisch en nu opnieuw in het Nederlands met Suriname. De leerkrachten en docenten stellen de structuur en heldere tijdsplanning op prijs en samen ontdekten we hoe een Wiki een hoge mate van eigenaarschap van leren in een Learning Circle mogelijk maakt. We gaan er mee door en blijven verbeteren!


SO en PO samen in vier Learning Circles?

Onderwijs heeft tot doel kinderen te vormen en voor te bereiden op hun toekomst in de 21e eeuw. ICT bij uitstek biedt kinderen uit het regulier- en speciaal onderwijs de kans om samen te leren. Met het samenwerken van PO en (V)SO scholen ontstaat een leergemeenschap waar, met de juiste aanpassing, een beperking niet meer uitmaakt. Een ‘gemengde Learning Circle SO-PO’ is niets meer en minder dan een afspiegeling van de werkelijke wereld om ons heen.  De praktijk van de Learning Circle in 2007-2008 en 2008-2009 heeft laten zien dat kinderen en jongeren die (internationaal) samenwerken moeiteloos barrières slechten die volwassenen als drempel voor samenwerkend leren hebben bedacht. Daarnaast zorgde de studiereis voor veel enthousiasme en nieuwe energie. Uit evaluatie leerden we dat we de omvang van de LC's kleiner mag: maximaal 8 scholen.
Dus bieden we in 2011 4 SO/PO learning Circles met in totaal 32 scholen (16-16) aan.Twee VMBO Learning Circles?
Wie denkt dat alleen HAVO en VWO leerlingen baat hebben bij internationaal samenwerken, slaat de plank goed mis! Zeker ook de VMBO leerlingen krijgen in hun toekomstige werk te maken met internationale aspecten. Dankzij de groeiende contacten met Suriname zijn we in contact met een aantal MULO scholen die graag willen samenwerken. De VMBO-MULO Learning Circle in 2009 was een groot succes; we bieden 10 klassen uit de onderbouw VMBO een unieke kans om te internationaliseren in het Nederlands; de samenwerking met de 10 klassen in Suriname verloopt in twee veilige en goed ondersteunde Learning Circles VMBO-MULO. We bieden graag ruimte voor de deelnemende VMBO docenten om hun partner scholen in Paramaribo te bezoeken en zich samen op de Learning Circle voor te bereiden.


Zes VMBO leerlingen.

Wie eenmaal de impact van een homestay in een internationale uitwisseling heeft ervaren, weet dat het verblijf in een gastgezin een waardevolle ervaring is. Nu in juni 2009 zeven Surinaamse leerlingen te gast waren in Nederlandse gastgezinnen; zijn we extra blij met het aanbod van coordinator Nila Pershad dat er voor zes Nederlandse leerlingen een gastgezin in Suriname is.


Wanneer is de studieweek in Paramaribo?

 • Vertrek vanaf Schiphol: zaterdag 22 januari 2011
 • Terug op Schiphol: zondag 30 januari 2011
 • We vliegen met de KLM
 • Het reisprogramma volgt eind september.


Contactpersonen Suriname

 • Mw. Betty Burgos - iEARN Suriname en Global Teenager Project coördinator Suriname
 • Mw. Miriam Weekers - Speciaal Onderwijs
 • Mw. Nila Pershad -  iEARN Suriname


Contactpersonen Nederland

 • Dhr. Bob Hofman - Global Teenager Project Coördinator Internationaal
 • Mw Elle Peters - SG. Mariendael - Speciaal onderwijs
 • Mw. Ria Kattevilder - Project Coördinator ICT&E