Organisatie

iEARN Suriname StichtingsbestuurBelangrijke data

 • iEARN is in Suriname opgericht in juli 1998
 • Oprichting iEARN Adviesgroep November 2000
 • Omvorming van de iEARN Suriname adviesgroep tot Stichting Beheer iEARN Suriname: 12 maart 2001 (oprichtingsdatum)
 • Herstructurering en omvorming van Stichting Beheer iEARN Suriname tot Stichting iEARN Suriname: 30 januari 2010


Doelgroepen:
alle leraren en leerlingen/studenten vanaf de kleuterschool t/m middelbare school

iEARN International is opgericht in juli 1988

Doel iEARN Internationaal:
Het bij elkaar brengen van de jeugd door middel van communicatie technologie om zo de wereld te helpen verbeteren

Missie iEARN Suriname
De Stichting heeft de volgende missie:
“HET LEVEREN VAN EEN BIJDRAGE AAN DE ONDERSTEUNING EN DE BEVORDERING VAN DE KWALITEIT VAN HET SURINAAMS ONDERWIJS MEDE OP BASIS VAN PROJECT GEBASEERD ONDERWIJS”

Doel iEARN Suriname:

De Stichting heeft ten doel:

 1. Het verlenen van bijstand aan scholen en andere educatieve instellingen bij de integratie van ICT (Information Communicatie en Technologie) binnen het curriculum.
 2. Het introduceren, ondersteunen, doen uitvoeren en bevorderen van alternatieve onderwijsmethoden zoals onder andere project-gebaseerd leren, ter behoud en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Suriname.
 3. Het bevorderen van internationalistie binnen het onderwijs van Suriname door onder andere de introductie en bevorderen van het gebruik van het grootste interactieve onderwijsnetwerk ter wereld : International Education And Resource Network (iEARN).
 4. Het coordineren en organiseren van nationale en internationale educatieve uitwisselingsprojecten en -programma’s gericht op de jeugd en jongeren in Suriname.
 5. Het organiseren en uitvoeren van trainingen en workshops ten behoove van onderwijsgevenden en jongeren, gericht op de toepassing van ICT, internationalisme en alternatieve onderwijsmethoden.
 6. Het geven van advies aan scholen, het ministerie van Onderwijs en andere relevante instellingen en functionarissen binnen het onderwijsgebeuren in beleidszaken en actieplannen met betrekking tot ICT, alternatieve onderwijsmethoden en internationalisme binnen het Surinaams onderwijssysteem.
 7. Het beheren en administreren van roerende en onroerende goederen, zaken en rechten hetzij als gevolmachtigde van de eigenaar, hetzij door die goederen, zaken en rechten in eigendom te verwerven en te houden met alle eigenaars bevoegdheden.


Methodologie:

De Stichting heeft de volgende methodologie:
De activiteiten van de Stichting worden professioneel uitgevoerd en voorzien in een behoefte van in het bijzonder leerkrachten om middels training en participatie in nationale en internationale iEARN projecten hun kennis en vaardigheden op het gebied van ICT onderwijs en ervaringsgericht onderwijsmethode (project gebaseerd onderwijs) te ontwikkelen. Op formele en niet-formele basis (buitenschools) introduceren van iEARN bij leraren en leerlingen door middel van  ICT en iEARN  trainingen, workshops en presentaties, en het implementeren van zowel locale als ook (bestaande) internationale samenwerkings projecten, met het uiteindelijk doel om integratie in het formeel onderwijs te bewerkstelligen.

Stichting iEARN Suriname
Het huidig bestiuur van de stichting iEARN Suriname bestaat uit:
Drs. Dave Abeleven – Country coordinator (voorzitter)
Elizabeth Burgos – Coordinator Projecten en ondervoorzitter
Nila Pershad – secreatirs en penningmeester (project facilitator)
Dorothy Traag MSc. –  Commissaris trainingen & onderzoek
Miriam Weekers – Commissaris Speciaal onderwijs

Medewerkers
Management assistant – Henna Coulor

Download onderstaande pdf's:
VOOR MEER INFORMATIE OVER DE INTERNATIONALE ORGANISATIE IEARN ZELF BEZOEK DE WEBSITE: WWW.IEARN.ORG