Leerkrachten Nederland/Suriname
Article Index
Leerkrachten Nederland/Suriname
Page 2
Page 3
Page 4
All Pages

GTP Learning circles in Suriname
Er Zijn 3 soorten GTP Learning Circles:

  1. inclusive LC, dat is een LC gecombineerd  tussen gewoon Lager Onderwijs en Speciaal Onderwijs
  2. VMBO/MULO LC
  3. Sport LC welke ook inclusive was


Belangrijk is te vermelden dat in Samenwerking met het MINOV w.o. Openbare en diverse Bizondere scholen hieraan participeren alsook Particulieren scholen die in staat zijn aan de projecten mee te doen. En wat Telesur betreft zij sponseren de scholen door ADSL aansluitingen te geven en 6 maanden gratis abonnement.


Aanbod
Organisaties die Learning Circles faciliteren zijn:

Stichting The Round table
Stichting the Round Table coördineert wereldwijd de Learning Circles van het Global Teenager Project.
Het Global Teenager Project biedt Learning Circles aan in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans en Arabisch.

ICT&E
ICT&E, Dieren: Mw. Ria Kattevilder is landencoördinator voor het Global Teenager Project en samen met Bob Hofman ondersteunen zij Nederlandse scholen bij deelname aan Learning Circles.

iEARN International
iEARN International biedt Learning Circles in het Engels aan.


Learning Circles
Een Learning Circle is als het ware een tijdelijke leergemeenschap waarin leerlingen en docenten gedurende een bepaalde periode samenwerken en samen leren. Met behulp van Internet, e-mail en chat, wordt er in de Learning Circle gecommuniceerd. Van iedere school neemt een 'class' deel; dat kan zijn een hele klas, maar evengoed ook een kleinere groep leerlingen in een ander verband. (computerclub, open opdrachten, profielwerkstuk etc.)

De leerlingen in een bepaalde Circle bespreken samen een onderwerp dat van tevoren is vastgesteld; het zgn. 'Circle Theme'.  Iedere 'class' stelt aan de overige Circle-deelnemers één vraag binnen het kader van het 'Circle Theme'. De leerlingen gaan dan op onderzoek (bronnen, webbased, eigen omgeving) om de gestelde vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.
De antwoorden die binnen zijn gekomen op de eigen ‘gesponsorde vraag’ worden verwerkt tot een 'Summary'.

Binnen de Learning Circle wordt uitgegaan van de volgende vier onderdelen in het leerproces: Verwerven, Valideren, Verwerken en Verstrekken van informatie. In een Learning Circle wordt dus zowel aan vakspecifieke doelen gewerkt (inhoud van de Circle),
als aan onderdelen van de ICT- en Informatievaardigheden leerlijn