Yes programma

Wat is YES?
YES staat voor Youth Exchange & Study. De officiele naam is Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES) Program. Het YES-programma is een uitwisselingsprogramma tussen een specifiek land en de Verenigde Staten van Amerika (VSA).  Het YES-programma werd door het ministerie van buitenlandse zaken (State department) van de VSA  in 2002 gestart. Het YES-programma wordt volledig ondersteund en gefinancieerd door de Amerikaanse overheid. In Suriname werd het YES-programma in 2008 gestart door de stichting iEARN Suriname (International Education & Resorce Network) in samenwerking met de Ambassade van de VSA in Suriname.Download hier de infosheet.

Wat is het doel van het YES-programma?
Het doel van het YES-programma is om MULO-studenten (tussen 15 en 17 jaar) een beurs te verschaffen om een jaarlang in de VSA te verblijven. YES-studenten wonen met gastgezinnen, bezoeken highschool, participeren in activiteiten om zodoende meer te leren over de Amerikaanse gemeenschap en middels training leiderschap te ontwikkelen. Maar YES-studenten zijn ook een soort “jeugdambassadeur” voor hun eigen land met de bedoeling om de Amerikanen kennis te laten maken met het land en de cultuur van de YES-student.


Wie mag meedoen aan het YES-programma?
Minimaal 15 jaar en maximaal 17 jaar oud zijn(geboren zijn tussen 1 augustus 2007 en 1 augustus 2009).
Download de volgende PDF files voor meer informatie.

a. Aanmeldformulier

b. Infosheet over YES

c. Poster van YES


Aanvraag en selectie proces

Studenten die aan de Selectie Criteria (zie verder hieronder) voldoen en akkoord gaan met de Ouder-student Overeenkomst en de Algemene Programma Regels kunnen de studiebeurs aanvragen. Vrouwelijke studenten, en studenten van niet-elite en openbare scholen die aan de criteria voldoen worden ten zeerste aanbevolen met de aanvraag mee te doen. 

Geïnteresseerde studenten worden aangemoedigd eerst via hun scholen met de aanvraag mee te doen. Het iEARN Suriname Coördinatieteam stuurt YES- informatie paketten naar de iEARN partner-scholen en andere scholen die ook geïnteresseerd zijn. Studenten moeten eerst via de administratie van hun school informeren als zij de informatie hebben ontvangen.

Het aanmelden kan ook rechtstreeks door het downloaden van het aanmeldingsformulier.

Studenten die volgens de Selectie Criteria in aanmerking komen, kunnen de aanvraag via hun school indienen.
De school zal dan een aantal “aanmeldingsformulieren” van de YES-coördinatoren in Suriname ontvangen en deze via de bode of post samen met alle vereiste documenten teug sturen. Studenten kunnen ook rechtstreeks hun aanmeldingsformulier versturen naar het coördinatieteam van iEARN Suriname:

Verzend alstublieft GEEN originele of bijkomende documenten anders dan die welke worden vereist in de aanvraag formulier. Ingeleverde documenten zullen niet worden geretourneerd. 

De participerende scholen/organisaties moeten volledig ingevulde aanvraag formulieren tezamen met alle vereiste documenten van de studenten ophalen en de aanvragen en vereiste documenten opsturen naar het iEARN Suriname coördinatie team.

Na de eerste aanvraag en evaluatie zullen de voorgedragen studenten worden uitgenodigd een ELTIS-toets (Engels Taalvaardigheids test) te doen. De ELTIS-toets zal in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, worden afgenomen. Studenten zullen per email op de hoogte worden gesteld als zij doorstromen naar de ronde van de ELTIS test en de datum en plaats waar deze wordt gehouden.


Studenten met de hoogste ELTIS-scores zullen worden voorgedragen voor de laatste selectieronden (interview en groepsessies gedurende 3 dagen onder leiding van een “Selectiecommissie”. 
Studenten die uiteindelijk worden geselecteerd (na goed bevonden te zijn door de selectiecommissie), zullen dan worden gevraagd het volledig 24 pagina’s tellende YES-aanvraag formulier in te vullen en in te dienen tezamen met de getekende programma overeenkomst en het paspoort. Na de laatste beoordeling en evaluatie van de aanvragen, zullen de geselecteerden als YES-finalisten per brief door de Yes Program Director hiervan in kennis worden gesteld. 

De studenten die uiteindelijk worden geselecteerd, zullen verplicht moeten mee doen aan een Pre-departure Orientation programma (PDO) welke wordt gehouden gedurende de paas- en pinkstervakanties voorafgaand aan hun vertrek naar de VS.

Ouders, studenten en scholen worden uitgenodigd aan de Yes Country Coordinator van Suriname te schrijven m.b.t. alle vragen en twijfels via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Download onderstaande pdf's:

 

voorts voor meer info ga naar de website: Home | YES Program

 

Voor meer informatie over het YES programma is iEARN Suriname telefonisch te bereiken op:
Telefoon: 8644440