Overige projecten
Inhoudsopgave
Overige projecten
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Pagina 6
Pagina 7
Alle pagina's

Planet Project (nov. 2000)
Een project geiniteerd door de Amerikaanse NGO Against All Odds Produtions en computergigant 3COM. In 158 landen trokken planet pollsters met Palm PC in de hand gedurende 4 dagen door het land om via enquetes antwoord te krijgen op de vraag: Hoe leeft de mens anno 2000 op deze aarde? Suriname kwam in aanmerking voor 2 technical grants vanwege de topprestaties die werden geleverd.


Medicines in Our Backyard (2001/2002)

Toen bij de KVCO meeting tijdens de iEARN Conferentie in Beijing het voorstel kwam voor een vervolg, stelde iemand uit India een medicinale plantenproject voor. Vooruitlopend vroeg hij aan de deelnemers wie de niemplant kende en was verbaasd dat Suriname dat bevestigde. Zo werd uitgelegd hoe de plant in Suriname werd geintroduceerd. Aan het Miob project doen  deelnemende landen: Suriname, India, Nepal, Macedonia, Slovenia, Sri Lanka en Ukraine.

 

Training introduction to iEARN & project-based learning (april 2001)
50 leraren van de middelbare school werden getrained in project-based learning en maakten kennis met het iEARN netwerk.


2EDUCATE (augustus 2001)

Een vakantie trainingsproject van nv Sitt tezamen met iEARN Suriname waarbij 35 GLO leerkrachten werden getrained in project-based learning en een introductie in iEARN, die de nv Sitt hebben ondersteund bij het trainen van meer dan 1500 pupillen van de lagere school in het gebruik van computers.


Tap’ Sey Mit’ Foto Sey (september 2001)
Een uitwisselingsproject van studenten uit Brokopondo (tap sey) en uit Paramaribo (foto sey). Op Tonka-eiland gelegen in het van Blommenstein stuwmeer werd gedurende 4 dagen gediscussieerd over de ecologische voetstappen die werden achtergelaten sinds het ontstaan van het stuwmeer.


Projecten in 2002 – 2004:

In 2002 is gestart met de introductie van nationale iEARN projecten, met een eigen Surinaamse identiteit, passend in het formele school-programma. Met het internationale volks costuum project (iEARN project Folk Costumes Around the World) als uitgangspunt hebben op enkele scholen de leerkracht met zijn leerlingen een eigen invulling aan het project gegeven.


Folk Costumes Around the World (start november 2002)

School: AMS / Vak: gehele school

Tijdens de week van 25 november hebben vele studenten in klederdracht de school bezocht. Uit een selectie van foto’s hebben studenten diverse klederdrachten beschreven. De werkstukken zijn gemaild naar het coördinerend land. Zie website: http://iearn.dej.ro/projects/FolkcostumesAroundTheGlobe/index.html


Publicatie van een internationaal iEARN Suriname document (november 2002)

In navolging van de conferentie in Moskou alsook de nationale iEARN activiteiten werd er een internationaal document gepubliceerd en gepresenteerd aan de totale iEARN community getiteld:

Organizing iEARN in your country / the iEARN Suriname experience. Dit document handelt over de wijze waarop iEARN Suriname is opgericht, gestructureerd en functioneert.